Přijímání dětí - Mateřská škola Terronská

Přijímání dětí

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy dle stanovených kritérií. V přijímacím řízení stanoví ředitelka 3 měsíční zkušební dobu pro adaptaci dítěte.

Přijímací řízení

  • Zápis do mateřských škol bude v květnu.
  • Informace o zápisu sledujte na webu mateřské školy, městské části Prahy 6 a v časopise „Šestka“.

Zvykací doba

Při nástupu do mateřské školy je možné využít tzv. „zvykací dobu“. Po dohodě s učitelkou je dítě začleňováno do kolektivu postupně a jeho pobyt se prodlužuje podle jeho schopnosti se adaptovat.

Další informace

Dokumenty ke stažení

Oznámení