Přijímání dětí - Mateřská škola Terronská

Přijímání dětí

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy dle stanovených kritérií. V přijímacím řízení stanoví ředitelka 3 měsíční zkušební dobu pro adaptaci dítěte.

Přijímací řízení

  • Rodič vyplní žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, dodatek s infomovaným souhlasem a odevzdá do MŠ
  • K přijímacímu řízení rodič či zákonný zástupce přinese k nahlédnutí rodný list dítěte a občanský průkaz (potvrzení trvalého bydliště)

Kritéria přijímání si můžete pročíst v dokumentu kritéria přijetí

Zvykací doba

Při nástupu do mateřské školy je možné využít tzv. „zvykací dobu“. Po dohodě s učitelkou je dítě začleňováno do kolektivu postupně a jeho pobyt se prodlužuje podle jeho schopnosti se adaptovat.

Dokumenty ke stažení