O nás - Mateřská škola Terronská

O nás

Naše mateřská škola sídlí v nově zrekonstruované budově v Praze 6.

  • Naším cílem je vytvoření optimálních podmínek pro všestranný rozvoj dítěte.
  • V roce 2009 byla naše mateřská škola a školní zahrada nově zrekonstruovaná.
  • Kapacita školy se zvýšila na 163 dětí.
  • V sedmi třídách je zapsáno od 22 do 25 dětí různých věkových skupin, můžeme na vaše přání zařadit sourozence i kamarády různého věku do jedné třídy.
  • Každá třída je propojena dveřmi, takže se děti z různých oddělení mohou prolínat. Na přímou práci (výchovný program tvořený učitelkou) se děti vracejí do svého oddělení. Také vycházky probíhají s oddělením, do kterého bylo dítě zařazeno na začátku roku.
  • Ve společných prostorách – v šatnách, umývárnách a na WC se děti učí toleranci, pochopení a pomoc pro mladší věkovou skupinu.
  • Dětem je k dispozici tělocvična. Probíhá zde v dopoledních hodinách pohybová výchova a činnost v odpoledních zájmových kroužcích.
  • Máme vlastní keramickou dílnu a vypalovací pec.
  • Na velké zahradě jsou dětem k dispozici 2 pískoviště, dřevěné sestavy, lanová pyramida, houpačky, hřiště s umělým povrchem, cestičky pro jízdu na koloběžkách. V letních měsících se mohou děti osvěžit v mlhovišti.
  • zaměstnanci školy
1290622496-w-jidelna-img_3621.jpg 1290622496-w-jidelna-img_3630.jpg