O nás - Mateřská škola Terronská

O nás

Naše mateřská škola sídlí v nově zrekonstruované budově v Praze 6.

 • Naším cílem je vytvoření optimálních podmínek pro všestranný rozvoj dítěte.
 • V roce 2009 byla naše mateřská škola a školní zahrada nově zrekonstruovaná.
 • Kapacita školy se zvýšila na 163 dětí.
 • V sedmi třídách je zapsáno od 22 do 25 dětí různých věkových skupin, můžeme na vaše přání zařadit sourozence i kamarády různého věku do jedné třídy.
 • Každá třída je propojena dveřmi, takže se děti z různých oddělení mohou prolínat. Na přímou práci (výchovný program tvořený učitelkou) se děti vracejí do svého oddělení. Také vycházky probíhají s oddělením, do kterého bylo dítě zařazeno na začátku roku.
 • Ve společných prostorách – v šatnách, umývárnách a na WC se děti učí toleranci, pochopení a pomoc pro mladší věkovou skupinu.
 • Dětem je k dispozici tělocvična. Probíhá zde v dopoledních hodinách pohybová výchova a činnost v odpoledních zájmových kroužcích.
 • Máme vlastní keramickou dílnu a vypalovací pec.
 • Na velké zahradě jsou dětem k dispozici 2 pískoviště, dřevěné sestavy, lanová pyramida, houpačky, hřiště s umělým povrchem, cestičky pro jízdu na koloběžkách. V letních měsících se mohou děti osvěžit v mlhovišti.
 • Zaměstnanci školy
 • Informace a žádost o prominutí úhrady za stravování (listopad – prosinec 2022)

Videoprohlídka školky

Zahrada

1zahrada-0.jpg 1zahrada-1.jpg 1zahrada-2.jpg 1zahrada-4.jpg 1zahrada-5.jpg 1zahrada-6.jpg 1zahrada-7.jpg 1zahrada-9.jpg 1zahrada-13.jpg 1zahrada-17.jpg 1zahrada-18.jpg
 

Terasa

terasa.jpg
 

Tělocvična

telocvicna-1 telocvicna-2 telocvicna-3 telocvicna-4 telocvicna-5 telocvicna-6
 

Šatny a schodiště

schodiste satny-prizemi-1-2-5-6-7-odd-1
 
satny-prizemi-1-2-5-6-7-odd-2 satny-prizemi-1-2-5-6-7-odd-4 satny-prizemi-1-2-5-6-7-odd-5 satny-prizemi-1-2-5-6-7-odd-6 satny-prizemi-1-2-5-6-7-odd-7
 
satna-3-4-odd-1 satna-3-4-odd-2
 

Chodby a haly

chodba-prizemi-1 chodba-prizemi-2 chodba-prizemi-3
 
hala-1-patro-1 hala-1-patro-2 hala-1-patro-3
 
hala-prizemi-2