Mateřská škola Terronská

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy Terronská na Praze 6. Dozvíte se zde
mnoho informací o naší mateřské škole - jejím programu, aktivitách pro děti i o všech aktuálních událostech.

Novinky

Čerstvá zpráva

17.01.2017
 

Od 4.1.2017 se již nevyskytl žádný případ úplavice.Vyšetření dětí se blíží k závěru,děti se vrací s negativními výsledky.
nadále platí zvýšená hygiene po WC a před jídlem,věnujte pozornost zdravotním indispozicím Vašeho dítěte a nedávejte ho při nemoci do MŠ.Buďte ohleduplní k ostatním

Další zprávy o úplavici.

09.01.2017
 

Vážení rodiče vyskytl se nový případ úplavice v 7.oddělení.Je třeba ,aby děti,které chodí na výtěry zůstaly po dobu výtěrů doma. Jedná se o děti ze 6.odd. a 7.oodd.
Je mi líto,že přistupuji k tomuto řešení,ale jinak nezaručím,že nemoc nebude dale postupovat.Děti z 5.oddělení mohou chodit do MŠ dale a děti v přízemí také.

pokračování-oznámení

20.12.2016
 

Dne 20.12. bylo provedeno šetření epidemiologickou stanicí pod vedením MUDr. Marie Strádalové a hygienickou stanicí hl.m.Prahy Vladimírou Jansovou.
Bylo zjištěno,že všechny hygienické normy mateřská škola řádně plní.
Dětem z 5.oddělení bude rozhodnutím HSHMP nařízen lékařský dohled(3x výtěr stolice)
Rozhodnutí bude zákonným zástupcům doručeno do vlastních rukou.od 2.1.2017 budou děti z 5.oddělení přijímány do MŠ až po předložení lékařské zprávy o 3 negativních vyšetřeních stolice.Po dobu čekání na výsledky není možné ,aby dítě docházelo do MŠ.

Závažné oznámení

19.12.2016
 

V pondělí bylo hygienickou stanicí nahlášeno ředitelce mateřské školy,že se opakovaně vyskytl případ úplavice u dítěte naší mateřské školy.
Znovu žádám všechny rodiče o zvýšenou péči o hygienu dětí,hlavně po použití WC.při střevních potížích jako je zvracení a průjem,je potřeba navštívít lékaře a nechat provést výtěry!
Bez lékařského potvrzení,že dítě nemá úplavici!!! nebude Vaše dítě znovu zařazeno do docházky.
Svým zodpovědným chováním chráníte ostatní děti.

Upozornění

11.11.2016
 

V naší mateřské škole se vyskytla úplavice.Zatím dva potvrzené případy.Věnujte ,prosím,zvýšenou péči o hygienu Vašich dětíhlavně po použití WC .Při střevních potížích jako je zvracení,průjem,je potřeba navštívit lékaře.
Bez lékařského potvrzení,že je dítě zdravé ,nebude Vaše dítě zařazeno zpět do MŠ.Svým zodpovědným přístupem,chráníte ostatní děti docházející do MŠ