• Keramika – pondělí
  • Pohybové hry pro mladší děti – středa
  • Výtvarné tvoření – středa
  • Český jazyk pro děti s odlišným mateřským jazykem – úterý

Všechny kroužky budou probíhat 1x týdně od října do května, vždy v odpoledních hodinách. Přihlašování bude spuštěno od poloviny září, bližší informace budou včas zveřejněny na webu, nástěnkách i v aplikaci Naše MŠ.