Ve spolupráci s Tatranem Střešovice zahajujeme nový projekt, díky kterému chceme umožnit dětem sportovat, poznat různé druhy pohybových aktivit, nářadí, náčiní, ale i dost legrace a to pod vedením zkušených trenérů. Cvičení bude probíhat každý čtvrtek v dopoledních hodinách v prostorách TJ Tatran Střešovice. Tímto zveme rodiče (starších dětí) naší MŠ na UKÁZKOVOU HODINU. V případě dotazů se obracejte na ředitelku MŠ.