Informace Městské části Praha 6 týkající se prázdninových aktivit pro děti, naleznete v přiloženém letáčku nebo na webových stránkách MČ Praha 6. Kompletní informace budou dostupné i v únorovém měsíčníku Šestka a to jak v tištěné, tak i on-line podobě.

14. 2. 2024 byla spuštěna registrace na prázdninový provoz v ZŠ A. Čermáka. Odkaz na registrační formulář naleznete zde.

Letní programy, které připravuje naše mateřská škola, budou zveřejněny 1. 2. 2024 na webových stránkách mateřské školy, v aplikaci „Naše MŠ“ a na nástěnkách v budově MŠ. V tento den bude spuštěno zároveň přihlašování.